samudrapikiran – Surga adalah tempat yang dijanjikan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Tidak ada kesedihan, kekhawatiran, atau penderitaan di surga. Dan sebagai umat muslim, pernahkah kamu bertanya seperti apa penghuni surga?

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dibawa ke surga berombongan-rombongan. Hingga apabila mereka sampai ke surga sedang pintu-pintunya telah terbuka dan penjaganya berkata kepada mereka: “Salam sejahtera atasmu, kamu telah berbuat baik, maka masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya.” (QS. Az-Zumar: 73)

Lalu, siapakah yang berhak mendapatkan surga? Apa saja ciri-ciri penghuni surga yang telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran dan hadits? Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri penghuni surga yang dapat kita ketahui dan teladani.

1. Beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya

Ciri-ciri penghuni surga yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah SWT berarti mengakui dan menyembah Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan Maha Pemberi.

Selain itu, beriman kepada Rasul-Nya berarti mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT yang membawa risalah Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. (QS. Al-Kahfi: 107)

2. Beramal Saleh Sesuai dengan Syariat Islam

Ciri-ciri penghuni surga yang kedua adalah beramal saleh sesuai dengan syariat Islam. Beramal saleh berarti melakukan perbuatan yang baik, benar, dan bermanfaat sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.

Baca Juga :  Kisah Sufi Gila, Obat Penyakit Hati dan Do'a Ulayyan Al-Majnun

Dan beramal saleh juga berarti menjauhi perbuatan yang buruk, salah, dan merugikan sesuai dengan hukum dan adab Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul (Nya), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan para shalihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (QS. An-Nisa: 69)

3. Bertaqwa kepada Allah SWT dan Bertawakkal Kepada-Nya

Ciri-ciri penghuni surga yang ketiga adalah bertaqwa kepada Allah SWT dan bertawakkal kepada-Nya. Bertaqwa kepada Allah SWT berarti menyadari dan menghormati kebesaran, kekuasaan, dan kehendak Allah SWT.

Dan bertaqwa juga berarti menjaga diri dari kemurkaan dan siksaan Allah SWT dengan mengikuti petunjuk dan rahmat-Nya. Bertawakkal kepada Allah SWT berarti menyerahkan segala urusan dan keputusan kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan kesabaran.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Lalu barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. Ath-Thalaq: 2-3)

4. Bersabar dalam Menghadapi Cobaan dan Ujian

Ciri-ciri penghuni surga yang keempat adalah bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Bersabar berarti menahan diri dari perasaan marah, sedih, atau putus asa ketika mengalami kesulitan, kesusahan, atau kegagalan. Dan bersabar juga berarti tetap berusaha, berdoa, dan bersyukur kepada Allah SWT atas segala yang terjadi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka akan diberi pahala tanpa batas. (QS. Az-Zumar: 10)

5. Berakhlak Mulia dan Bermuamalah Baik dengan Sesama

Ciri-ciri penghuni surga yang kelima adalah berakhlak mulia dan bermuamalah baik dengan sesama. Berakhlak mulia berarti memiliki sifat-sifat yang terpuji, seperti jujur, adil, amanah, tawadhu, dan lain-lain. Bermuamalah baik dengan sesama berarti berinteraksi dengan orang lain dengan penuh hormat, kasih sayang, toleransi, dan kerjasama.

Baca Juga :  Mengenal Ibadah Umroh dan Syarat-Syaratnya

Dan itulah 5 ciri-ciri Penghuni Surga. Semoga kita bisa mengamalkannya dan sama-sama memasuki surga Allah dengan penuh ke ridho-an. Aamiin.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *